Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zajímavosti

Dějiny vodáctví v Čechách

Prvním historicky doloženým českým plavcem byl Petr Vok z Rožmberka.Žil v Jižních Čechách a tak měl k vodě blízko.Nikoho tudíž nepřekvapilo, když se rozhodl sjet řeku Vltavu.Dokladuje to oltářní obraz v klášteře ve Vyšším Brodě, zpodobňující zázračné zachránění dotčeného šlechtice v okamžiku, kdy se jeho člun v proudech řeky za bouře potápí.

Dalším byl opět šlechtic - rytíř Zachař z Pašiněvsi.Ten cestoval s mnichy až do Laponska, kde uviděl kajak eskymáckých lovců.Ten ho pak inspiroval k stevbě podobné lodi v Čechách.V jeho erbu se pak po zásluze objevil rytíř pádlující v kajaku. Kolem r.1875 se u nás objevily první dokonalejší kajaky s krytem a dvojpádlem - říkalo se jim robroy canoe(skládací kajak následoval své předchůdce až v r.1895). Klasickou kanoi přivezli do Čech v téže době dva angličtí obchodníci a podnikli s ní řadu plaveb - mimo jiné na ní sjeli i Divokou a Tichou Orlici. V roce 1905 člen Českého Yacht Clubu pan Štuzig zhotovil model kanadské kanoe a zadal její stavbu pražské karlínské firmě Blecha a Mašek - loď vážila celých 80kg. V r.1910 pan Josef Rőssler - Ořovský objednává u firmyKennebeck šest lehkých, plátnem potažených kanoí a jednu další dokonce s motorem.V roce 1912 již podle tohoto vzoru začíná vyrábět první serií podolská loděnice Řepa. Zájem veřejnosti je veliký a tak v době započetí první světové války byly již sjety snad všechny české a moravské řeky.

Pokud jde o houseboaty, pak první rivercamp postavil v r.1880 profesor Antonín Frič, vědec, zabývající se výzkumem vodní fauny a flory.Díky tomu mohl brzo publikovat zajímavé vědecké práce z jihočeských rybníků,řek, ale též ze šumavského Černého jezera. V roce 1995 následoval boat ČYC a v r.1914 rozměrný člun s dominantní nástavbou "Petr Vok z Rožmberka", postavený v loděnici firmy Šílený v Týnu nad Vltavou.
________________________________________________________________________________________________________

Z v o n

Ozdoba, ale i užitný předmět - podávání signálů, odbíjení  služby (po půlhodině 1úder, po hodině 2údery, konec čtyřhodinové služby 8úderů). Konec roku: ve 24:00 16 úderů.

 

V l a j k y

Sada 40 vlajek (26 pro písmena, 10 pro číslice, 4 zastupující)

Velká a malá vlajkosláva při slavnostních příležitostech (státní svátek, oficiální návštěva) - velká: od přídě přes vrcholky stěžňů na záď

 

V ý s t ř e l   z   d ě l a

Slepý (pozdrav - násobný, varování - jednotlivý) - ostrý

 

Ú k l i d

Co je mokré, to je čisté neplatí ? paluba se posypala pískem a šňůrovalo pískovcovými kostkami

 

T r e s t y

Bití (bič: devítiocasá kočka), protažení pod kýlem

 

S l u ž b a

Posádka rozdělena do tří služeb, střídání po 4 hodinách (v případě nepohody služby kratší) - posun tzv. lomenou dvouhodinovou službou

"Psí služba" od 20:00 do 24:00 hodin (nejhorší ale je "Služba zavírajích se očí" od 0:00 do 04:00)

Během služby na malých sportovních lodích min 2 lidé (kormidelník + pozorovatel(služba na oku).

 

P ř í d ě l   a l k o h o l u

Historická záležitost:

-       od r.1688 rum (0.284 litru na osobu a den)

-       od roku 1740 grog (admirál Vernon alias "Old Grog" - nosil spodní prádlo z hrubé tkaniny zvané "grogram"), ředění vodou v poměru 1díl rumu a 4 díly vody, fasování před polednem

-       v anglické flotě zrušeno v r.1969 (jako svědek MUDr Šmejkal na Maltě

Přípitky (každý den jiný). Ve čtvrtek: Na manželky a milenky - Hlavně, aby se nepotkaly.

 

P í š ť a l k a

Kapitánská (tvarovaná - zlatá, 21 uncí), slavnostní příležitosti

Bocmanská (obyčejná), běžné využití při manévrování lodí

 

P o s t a v e n í   k a p i t á n a

První po Bohu (Primus inter pares) - historická záležitost, zdůrazněno v  16. -18. století - nepředstavitelná  odpovědnost (vlastní zkušenost)

Osvobozené divadlo: Těžká Barbora - Lodnická

Sňatky, pohřby

 

P o c t a   N e p t u n o v i

Obyčej, odbývající se na palubě při překročení rovníku - dělil svět na dvě části: severní známou a jižní neprobádanou. Od XVI. století - dodnes.

Křest nováčků - před západem slunce.

Družina: Neptun s trojzubcem a jeho vyslanec Triton, astrolog, jednooký pirát, ďáblíci  a další figurky - za asistence kapitána.

Obřad:

- uvítání Neptunovy družiny kapitánem

- Tritonovo slovo:

"Jsem slavný Triton, vyslanec Neptuna, krále všech oceánů. Kdo mu chce věrně sloužit, zvítězit nad bouřemi a tajfuny, musí z jeho vůle projít rovníkovým podle staletého zvyku projít rovníkovým křestem."

- Neptunovo slovo:

"Já, Neptun, král a vládce všech moří a oceánů, dávám na vědomost všem, že loď ta a ta dnes přeplouvá rovník. Tradičním obyčejem proto všichni, kteří poprvé rovník přeplouvají, křest mořský postoupit musí. Rozkazuji proto podrobit je tomu, aby mohli být přijati moji královskou osobou, manželkou Proserpinou i našim dvorem mezi námořníky.".

- potvrzení polohy lodi astrologem

-značkování barvou na čele ďáblíky

-polévání mořskou vodou

- střihání vlasů

- slib věrnosti pokřtěných Neptunovi

- předání diplomu

 

O z n a č e n í   l o d i

Název - na zádi lodi

Argo (starořecky: rychlý),  Orm (norsky:drak), dnes jakýkoli, ale nesmí být sprostý, urážlivý, nedůstojný (na Památníku u Chlumce nad Cidlinou - Zatracená bestie).

Figura - na přídi lodi

Drakary = drak, později alegorické postavy (oblíbené mořské panny).

Cutty Sark = krátká košilka.

 

B l u d n ý   H o l a n ď a n

Legenda, která vznikla někde kolem Mysu Dobré naděje (Jižní Afrika).

Kapitán Vanderbek - znalý, ale neúprosný. Po devět týdnů týral posádku v tamních bouřích, poté, co ho opustila, proklel všechny síly zemské i nebeské a odplul sám do záhuby. Za to ho stihl spravedlivý trest - věčně bloudit po moři  bez chvíle odpočinku - být zlým duchem moře.

 

V e l r y b y

V západní části středomoří  vzácně:

Plejtvák malý, dl.7-10m, hojný, zvědavý 

- vynoření: (první čenich, pak dýchací otvor a hřbet s ploutví - více výdechů (nízká fontána),

- zanoření: (vyklenuté, ocasní ploutev se neobjevuje)

-  ponor 8-20 minut

Kulohlavec černý, dl.4-6m, často s plejtvákem malým  - velmi zvědavý

- spíše chladné vody

- leží na hladině, tluče ocasem, převaluje se

- nízké skoky

- ponor jen několik minut

 
 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< duben / 2024 >>


Statistiky

Online: 3
Celkem: 80563
Měsíc: 2797
Den: 68