Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád kotviště

ŘÁD  KOTVIŠTĚ  OJK HK - ROZKOŠ  2021

Kotviště OJK HK se nalézá na přehradě Rozkoš u České Skalice – v zátoce na východním cípu poloostrova u hlavní hráze. Kotviště je určeno ke kotvení  lodí na bójích (SPS povoleno 20 bójí), vybaveno molem a slipem. Instalován je zde i maják. Vymezeno je  předepsanými plavebními znaky. Jeho součástí je též břeh s klubovnou doplněnou sociálním zařízením a verandou, sklad, drátěné klece a chemické WC.

Parkování pro kotvící je umístěno  nově za plotem, vedle kurtů Vodních sportů.  Parkování na louce u chatiček se ruší!!!!

Přístup pro pěší je nadále po veřejné cestě až k parkovišti u chatiček – odtud průlezem po cestičce pro pěší přes louku k areálu kotviště. Přístup s lodí je jako dosud branou s průlezem sousedící.

Podmínkou kotvení je vydání souhlasu ke kotvení: platí pro konkrétní loď a jednu sezónu

(01.5. – 30.9). Vydává ho výbor spolku, který stanovuje i výši příspěvku na kotvení a provoz.

Seznam kotvících a Prohlášení o převzetí klíčů vede správce kotviště.

Ten vydá vlastníku lodi klíče, umožňující parkování a přístup do buňky. Další potřebné klíče, umožňující užívání společných zařízení kotviště jsou k dispozici v buňce.

Předané klíče musí být správci vráceny do podzimní brigády – nesplnění této podmínky je sankcionováno.

Účast na regatách (Odysseův pohár 1,2 a 4 hodiny Rozkoše) je dobrovolná. Startovné hradí spolek.

Brigádnická povinnost se vztahuje na spolkem vypsané brigády. Počet hodin určí pro daný rok výbor. Neodpracované hodiny jsou zpoplatněny. Hodiny odpracované mimo lze uznat jen tehdá, pokud byly odsouhlaseny správcem kotviště. V žádném případě mezi ně nepatří běžný úklid kotviště.

Třináctero nejdůležitějších povinnosti

1.Základní podmínkou provozování registrovaného plavidla je platné lodní osvědčení a jeho dobrý technický stav. U plavidla nepodléhajícího registraci pak jeho dobrý technický stav. V obou případech musí loď nést předepsané označení.

2.Registrovanou loď může vést pouze držitel platného průkazu VMP/VRP. Při plavbě i kotvení přitom dodržuje platné zákonné předpisy.

3.Loď kotví trvale na přidělené bóji. Molo slouží pouze k dočasnému vyvázání lodi (nalodění, vylodění, nouzová manipulace). Za stav těchto zařízení a možné s tím související škody spolek neručí.

Použití kotev je na kotvišti zakázáno.

4.Spouštění a vytahování lodí probíhá na instalovaném slipu. Manipulaci provádí výhradně výborem pověřené osoby.

5.Loďky a větší předměty se uskladňují v drátěných klecích, drobné předměty ve skříňkách.

Pro zkáze podléhající potraviny a nápoje je v přiměřeném množství  určena lednice.

Uskladňování motorů a pohonných hmot je ve spolkových prostorách  zakázáno.

6.Spolkové manipulační loďky jsou určeny k přepravě na kotvící plavidlo – nikoli k rekreačním projížďkám.

Před odplutím plavidla z bóje musí být vždy vráceny na břeh, aby posloužily dalším. Je třeba  udržovat je v čistotě.

7.Přespávat lze výhradně jen na lodích.

Umístění karavanu nebo stanu je třeba projednat se správcem areálu Vodních sportů na jimi pronajatém pozemku. Je zpoplatněno.

8.Kuchyňka, umývárna a chemické WC se používají odpovídajícím  a šetrným způsobem.

K dispozici je i venkovní gril. Při vaření  a rožnění zajistí uživatel nad grilem trvalý dohled.

Ohniště je k užití pouze při společných akcích (brigáda a pod).

9.Odpady si odveze jejich producent neprodleně domů.

10.Lov ryb je podmíněn povolenkou, vydanou ČRS. Na kotvišti je na základě projednání s ČRS

od 1.6 do 30.9 zakázán.

11.Zaparkováné auto kotvících musí být označeno nálepkou s logem spolku.

12. Majetek spolku je kryt spolkovým pojištěním.

To kryje škody vzniklé na spolkovém majetku a úrazy při brigádách. Na regaty se nevztahuje.

Pokud jde o zde kotvící lodě  - předpokládá se, že mají uzavřeno pojištění odpovědnosti (povinné ručení).

Při vzniklých drobných škodách je viník povinen zjednat sám co nejrychleji nápravu. Větší škody

ohlásí správci kotviště a pokud je zavinil, náklady spojené s jejich odstraněním uhradí.

13.Příchod na kotviště zapíše vlastník lodi neprodleně  do Knihy návštěv. Osoby , které ho doprovázejí (v přiměřeném počtu) , postačí uvést počtem. Za ně je pak po celou dobu jejich pobytu v areálu kotviště  odpovědný.

Loď vede osobně – v odůvodněných případech ji může svěřit jinému, k vedení lodi oprávněnému členu spolku.

 

Kotviště podléhá kontrole Státní plavební správy, Povodí Labe, Policie ČR a dalších orgánů k této činnosti oprávněných. V případě kontroly jim buďte nápomocni.

Výbor spolku předem děkuje všem jeho uživatelům za dodržování tohoto řádu a ukázněné a ohleduplné chování na kotvišti.

 

Za provoz kotviště odpovídá správce kotviště, kterým je Ing. Pavel Němec ( tel. 603 585 199).

Jeho zástupcem je Michal Jirman (tel. 603 477 190).

 

Havarijní telefonní čísla

Státní plavební správa Děčín                                      840 111 254 (středisko RIS)

Hasičský záchranný sbor                                           150

Zdravotnická záchranná služba                                 155

Vodní záchranná služba Rozkoš                                608 252 387

Policie ČR                                                                  158

Povodí Labe                                                               495 088 720 nebo 730 (dispečink)

 

 

 

 

Závazná ustanovení pro rok 2021

-příspěvek na kotvení a provoz                                                              

celosezónní                                                                5.000 Kč/loď člena – 10.000 Kč/loď cizí

měsíční (pouze pro členy)             květen 1.000 Kč – červen, září 1.500 Kč – červenec, srpen 2.000 Kč

denní                                                                         250 Kč

-pouhé užívání areálu kotviště (celosezónní)           2.500 Kč

-záloha na klíč 500 Kč (při včasném nevrácení klíče  propadá)

-brigádnická povinnost                                               8 hodin/na každou loď   

 (úhrada za neodpracovanou hodinu činí 250 Kč)

 
 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červenec / 2024 >>


Statistiky

Online: 3
Celkem: 90884
Měsíc: 3073
Den: 151