Jdi na obsah Jdi na menu
 


2005 Jónské moře

Plavba na počest 35.výročí založení klubu

plachetnice: JIMA
oblast: ostrov Levkas, Nea Skorpios, Ithaka, Kephallonie

Úvod
Naše letošní dobrodružství začalo skutečností, že klub, jehož jsme členy, slaví právě 35let svého založení. A protože nese název Odysseus Jachtklub, chceme si vše připomenout návštěvou míst, kde žití antického hrdiny započalo a skončilo.. Z Hradce Králové směřujeme do Řecka na ostrov Levkas, kde nás již čeká v zátoce Vlychó jachta JIMA našeho kamaráda Jirky. Má ocelový trup, je dlouhá 11 metrů a nese 40 m2 základního oplachtění. Pohodlně se tu ve čtvrtek 14.září ukládáme a na pohupující se palubě trávíme svoji první noc. Je nás šest: dva Jirkové, dva Pepové a jako okrasa lodi Anička a Jana.Ráno dne 15.9 již za příznivého větru vyrážíme: první zastávkou je ostrůvek Nea Skorpios patřící rodině rejdaře Onasise. Vykoupáme se na stejné pláži jako jeho láska J.K. a protože vane příznivý vítr, směřujeme k dalšímu z ostrovů - Ithaka. Tady přistáváme v zátoce Vathý. Následujcího jitra vyrážíme po svých k jeskyni Nymph, kde se Odysseus ukrýval po svém návratu z předlouhé cesty. A pak se již plavíme podél rozeklaného východního pobřeží Ithaky na další z jónských ostrovů Kephallonii (známou veřejnosti ze zfilmovaného románu Mandolina kapitána Corelliho). Po noci strávené v rušném přístavu Poros pokračujeme v plavbě do hlavního města Argostóli. Plavba vede oblastí mělčin s nebezpečnými skalisky. V cíli nás vítá maják podoby antického chrámu a v jeho blízkosti světoznámé vodní mlýny. Ty jsou při přílivu poháněny mořskou vodou, která se pak následně ztrácí pod zemí, aby se záhadně objevila až v 15 kilometrů vzdálené vnitrozemské jeskyni Melissáni. Tato atrakce ale naposled fungovala v roce 1953, kdy ostrov postihlo katastrofální zemětřesení. Dalšího takřka bezvětrného dne využíváme k přeplavbě na motor do přístavu Assos, ukrytého v útulné zátoce pod rozlehlou benátskou pevností. Nazítří směřujeme kolem majáku přístavu Phiskárdo (jeho název je zkomoleninou jména normanského rytíře Guiscarda, který se tu zastavil r.1015 při své plavbě do Svaté Země) zpátky na Ithaku. Přistáváme v zátoce Pólis, odkud se kdysi Odysseus vydal do Trójské války. Pěšky pak vyrážíme do vesnice Stavros s pomníkem, věnovaným tomuto antickému hrdinovi. Jsou tu i rozvaliny jeho paláceai malé muzeum. Vztyčujeme tu klubovou vlajku a vzpomínáme na pohnutou historii jeho Homérem popsané legendární plavby. S Ithakou se jen neradi loučíme, ale čekají nás ještě další ostrovy: Kastos s prastarýmu olivovníky a větrnými mlýny, Formikoula s útesy přímo stvořenými pro potápěče, Meganíssi s mořem zalévanými krápníkovými jeskyněmi. A nádherná zátoka Sývota na ostrově Ithaka, kde jsme se ukryli po bouři,co nám dala 20. září v odpoledních hodinách co proto. Fičela poctivá devítka, vlny kolem čtyř metrů - ale i to jsme coby protřelí mořští vlci zvládli. A tak jsme 22.září navečer dopluli tam, kde plavba začala - do zátoky Vlychó s muzeem Schliemanova asistenta a spoluobjevitele antické Tróje Do"rpfelda. Poděkování Neptunovi. A nezbytné sbohem těm půvabným a pověstmi opředeným dálkám!

Kdo se plavby zúčastnil?
Byli to šest českých jachtařů : Pepa Dvořáček, Josef Krejsa, Jirka Kosař, Jiří Stránský z Odysseus Jachtklubu Hradec Králové a dvě spřízněné a klubu nakloněné duše Jana Dvořáčková a Anička Jiroušková.

Jaký byl smysl plavby a jak probíhala?
Plavba pořádaná při příležitosti 35. výročí založení klubu měla připomenout toto výročí a uctít památku bájného antického hrdiny Odyssea. Za tím účelem byla naplánována cesta do Jónského moře, se záměrem navštívit ostrov Ithaku, kde započala a skončila Odysseova legendární plavba (viz Homér: Odyssea). Představa byla splněna na sto procent. Většinou foukalo, vítr však vždy neměl vzhledem k plánované trasa příhodný směr. Síla větru většinou od 1 do 5 stupňů Beauforta, výška vln od 0.5 do 2.0 metrů.Často jsme se však proti němu plavili na motor. Ve středu 21.9 jsme se dostali mezi dvě bouře a byl to mazec. Foukala osmička, v poryvech až 10desítka. Vlny měly výšky kolem 3.5 metru. Servalo nám to přístřešek, ale nějak jsme to ukočírovali. Rozdíl mezi přílivem a odlivem byl nevelký. Absolvováno na moři bylo 201 námořních mil, z toho:
- 113 Nm pod plachtami (56% trasy)
- 88 Nm na motor (44% trasy)
Průměrná rychlost kolem čtyř uzlů. Denní průměr činil 28 Nm, takže byl čas i na rekreaci. Noční plavby se nekonaly - byla to škoda, protože měsíc byl v úplňku a plno hvězd.

Jaký byl termín plavby a jak kráčely dny?
Plavba se uskutečnila ve dnech16-22.září 2005.

15.09.
Ve večerních hodinách nalodění na ostrově Levkas, v zátoce Vlycho. Ocelová jachta JIMA kamaráda Jirky Kosaře dlouhá téměř 11 metrů se slupovým oplachtěním(plocha plachet kolem 40 m2). Vestavěný pomocný motor o výkonu kolem 20 HP.

16.09.
Trasa plavby (TP): 30 Nm Zátoka Vlychó (ostrov Levkas) - ostrov Nea Skorpios - zátoka Vathý (ostrov Ithaka).
Doplňkový program (DP): Koupání na pláži Onasisova ostrova Nea Skorpios - návštěva krápníkové jeskyně na jihovýchodním pobřeží ostrova Levkas - procházka obcí Vathý.

17.09.
TP: 21 Nm Zátoka Vathý - zátoka Dexia (obě na ostrově Ithaka) - přístav Poros (ostrov Kephallonia).
DP: Pěší tura ze zátoky Dexia k jeskyni Nymph (kde ukryli Fajákové Odyssea po jeho ztroskotání při návratu na Ithaku) - večerní procházka obcí Poros..

18.09.
TP: 28,5 Nm Přístav Poros - Mys Moundra - Ostrůvek Thionisi - přístav Argostóli (vše na ostrově Kephallonia).
DP: Odpolední procházka městem Argóstoli, které bylo v r.1953 zcela zničeno zemětřesením.Návštěva majáku podoby dórského chrámu a mořských mlýnů (mlýnské kolo do r.1953 roztáčela při přílivu mořská voda - odtok pod zemí, vývěr v 15km vzdálené vnitrozemské jeskyni Melissáni).

19.09.
TP: 34 Nm Přístav Argostóli - zátoka Atheras - přístav Assos (vše na ostrově Kephallonia).
DP: Koupání v zátoce Atheras - prohlídka obce Assos a místní rozlehlé benátské pevnosti.

20.09.
TP: 29 Nm Přístav Assos - Mys Phiskárdo (oba na ostrově Kephallonia) - zátoka Pólis (ostrov Ithaka) - zátoka Sivota (ostrov Levkas).
DP: Polední vycházka ze zátoky Pólis (odkud vyplul Odysseus do Trójské války) do obce Stavros (zde stál Odysseův palác - dnes Odysseův pomník, vykopávky a malé museum) - večerní procházka obcí Sivota.

21.09.
TP: 16 Nm Zátoka Sivota - jeskyně na ostrově Meganíssi - zátoka Sarankino (ostrov Kastos).
DP: Prohlídka dvou jeskyní na jižní straně ostrova Meganíssi - pěší výlet na ostrově Kastos do stejnojmenné obce (prastaré olivovníky, větrné mlýny, kostel a hřbitov).

22.09.
TP: 17 Nm Zátoka Sarankino - ostrov Formikoula - zátoka Atheni (ostrov Meganíssi) - zátoka Vlychó (ostrov Levkas).
DP: Potápění na ostrově Formikoula - koupání v zátoce Atheni ostrova Meganíssi - ukončení plavby v zátoce Vlychó na ostrově Levkas.

23.09.
Vylodění v zátoce Vlychó (ostrov Levkas).

Závěr
Modlitba, složená a přednesená na ostrově Ithaka u jeskyně Nymph Aničkou Jirouškovou (17.09.2005)

Před dávnými časy doplul Odysseus po mnoha dobrodružstvích a bojích do míst svého zrození a staronového domova na ostrově Ithaka, kam jsme na české jachtě JIMA dorazili i my. Jeho jménem pojmenovali v roce 1970 hradečtí jachtaři svůj klub, v němž se poté sdružili odhodláni postavit lodě, naučit se je ovládat, provozovat námořní jachting a mnohé další prospěšné sportovní i společenské aktivity. Věrni svým předsevzetím tak poté také učinili a propagovali poctivé jméno klubu po celém světě. Neodradily je přitom ani vichry, vlny, nástrahy mělčin a svým vpravdě českým umem a šikovnýma rukama dokázali zvládnout všeliké záludnosti mořského živlu a jeho vládce Neptuna. Tvoje putování hrdinný Odyssee je pro nás vzorem a vzpruhou nejen při našich námořních plavbách, ale i v běžném životě. Také proto Ti na tomto místě děkujeme za Tvůj odkaz, který nás bude vždy v dobré a pevné víře zavazovat k poctivé práci. Nechť naše sny i skutečnost jsou i Tvými! Dík za Tvůj příklad i za to, že jsi mlčky a vlídně propůjčil své slavné a statečné jméno nám suchozemcům, zrozeným v malé ale nádherné zemi v srdci Evropy. Nadšeni mořem Tě současně prosíme o Tvoji přímluvu za zdar našich dalších plaveb. 

Souhlasně všichni, kteří se sem k jeskyni ze zátoky Dexia (za tvého životaPhorkys) vyšplhali:
Pepa a Jana Dvořáčkovi, Anna Jiroušková, Josef Krejsa, Jirka Kosař a Jiří Stránský.

zpracoval Ing. Jiří Stránký
23.10.2005

 
 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červen / 2024 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 87334
Měsíc: 2728
Den: 54